La web de Horta Cançó d'Autor fa servir galetes pròpies i de tercers per oferir-te una navegació d'acord als teus hàbits i preferències. Més informació.
SUBSCRIU-TE AL NOSTRE BUTLLETÍ
Bases del concurs
1. Les inscripcions s’adreçaran al Centre Cívic Matas i Ramis en el període comprès entre el 15 de febrer i el 15 d’abril de 2021. Podeu trobar el formulari d’inscripció al web hortadautor.cat

Les inscripcions es podran realitzar:

a. Presencialment a:

Centre Cívic Matas i Ramis
C/ Feliu i Codina, 20
08031, Barcelona
Dilluns a divendres: de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 21.00 h

b. A través del web: hortadautor.cat/inscripcio

2. Per a concursar s’haurà de presentar la fitxa d’inscripció degudament emplenada. En cas d’inscripció presencial, l’àudio i/o el vídeo en format digital de tres temes propis, la lletra de les cançons presentades i el rider tècnic per a l’actuació en directe es faran arribar en suport físic (CD o memòria USB, entre d’altres).

En cas d’inscripció a través del web hortadautor.cat s’haurà d’emplenar el formulari específic i adjuntar-hi en format digital els tres temes propis, la lletra de les cançons presentades i el rider tècnic per a l’actuació en directe.

La traducció és indispensable en cas de presentar temes en una llengua que no sigui el català o el castellà.

3. A la inscripció s’haurà d’especificar el tipus d’instruments acompanyants, que en cap cas es podran modificar a les actuacions de semifinals. A la final sí es podran modificar els temes presentats, facilitant-ne, però, prèviament a l’organització la lletra i el rider corresponent.

4. No s'hi podran presentar els guanyadors/es de les edicions anteriors. Així mateix, les persones que ja hagin participat en edicions anteriors no podran interpretar cap dels temes amb què van concursar.

5. Una comissió de selecció, formada per l’organització i persones de l’àmbit musical, escollirà un màxim de 20 propostes per participar a les semifinals del concurs.

6. Els semifinalistes es comprometen a aportar una fotografia de qualitat, una breu biografia artística i identitat de xarxes socials per a promocionar la seva participació en el certamen a través de mitjans de comunicació i xarxes socials.

Semifinals: 18 de juny a les 20.00 h i 19 de juny a les 19.00 h  

7. De les propostes interpretades en directe a les semifinals, el jurat en seleccionarà els 10 finalistes.

Final: 20 de juny, a les 18.00 h (Feliu i Codina, 20).

8. Els participants podran portar un màxim de dos músics acompanyants.

9. L’ordre de les actuacions serà establert prèviament per sorteig. Aquest ordre serà inalterable. En cas d’absència, el participant queda exclòs del concurs. Als participants se’ls comunicarà per telèfon mòbil (WhatsApp) i correu electrònic el dia de la semifinal i l’horari en què se’ls convoca.

10. El jurat de la fase final valorarà les propostes tenint en compte 4 conceptes definits: text, música, veu i presència escènica. La seva decisió serà pública i no susceptible de reclamació. El concurs es podrà declarar desert.

11. L’organització podrà adoptar totes aquelles decisions que afavoreixin la bona marxa del concurs, fins i tot en qüestions no previstes explícitament en aquestes bases.

12. L’organització es reserva el dret d’utilitzar el material gràfic rebut per a fer difusió del certamen Horta Cançó d’Autor a les xarxes socials i als mitjans de comunicació, entre d’altres.

13. Es preveu realitzar un reportatge fotogràfic i audiovisual de les semifinals i la final per a futures accions promocionals del concurs. Els/les participants es comprometen a autoritzar-ne les accions, les quals es llicenciaran a través de Creative Commons.

14. Els CD i/o altres suports físics que es presentin al concurs, com a part de la inscripció, es guardaran fins al 30 de setembre de 2021 al Centre Cívic Matas i Ramis.

15. En cas que el desenvolupament normal del concurs es vegi alterat per restriccions imposades per emergència sanitària o alguna altra causa de força major, el certamen es programarà en dates alternatives.

16. La participació al concurs implica l’acceptació íntegra i incondicional d’aquestes bases.


PREMIS

Premi del Jurat
• 1000 €*
• Participació durant l’any següent en un concert de promoció dins de la programació musical del Centre Cívic Matas i Ramis.
• Participació en un circuit de promoció dins de la programació musical d’equipaments públics de la ciutat de Barcelona i d’altres sales del territori.

Premi Millor Cançó
• 600 € *

Premi Proposta Original
• 600 €*

Premi del Públic (a la final)
• 200 €*

*L’import net dels premis restarà subjecte a les retencions i obligacions fiscals i tributàries que siguin aplicables en el moment del seu lliurament.